مرور رده

فیسبوک

مسنجر فیسبوک در حال تست قابلیت تماشای ویدیو همزمان بین چندین کاربر است

فیسبوک همیشه در حال تست ویژگی ها و قابلیت های جدید در اپلیکیشن پیام رسان مسنجر است اما ما اغلب در مورد قابلیت های جدید این اپلیکیشن قبل از اعلام رسمی آن چیزی نمی شنویم.آخرین…

دانشجویانی جوان با آرزوهای بزرگ: نگاهی به روزهای سرکش آغازین فیسبوک

داستان پرفرازونشیب تاسیس فیسبوک، سرگذشت جوانان بلندپروازی است که عطای درس و دانشگاه را به لقایش بخشیدند تا آغازگر عصر جدیدی در دنیای اینترنت باشند. با زومیت همراه باشید تا این…